Verkeersregels

Verkeersregels rijden met rolstoel of scootmobiel

Regeling
Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Van belang voor
Gebruikers van (elektrische) rolstoelen, scootmobielen, driewielfietsen en gehandicaptenautootjes.

Doel
Bepalen wat een gehandicaptenvoertuig precies is, en waar en hoe u er mee mag rijden.

Bijzonderheden
Gehandicaptenvoertuigen hebben als voornaamste voordeel dat u er ook in voetgangersgebieden mee mag rijden en parkeren.


Voertuigen, 'kennelijk ingericht voor het vervoer van een gehandicapte', zijn wettelijk een aparte categorie volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV). Voor deze voertuigen gelden eigen regels en bepalingen.

Alle rolstoelen, scootmobielen, driewielfietsen en gehandicaptenautootjes vallen onder het begrip gehandicaptenvoertuigen. Bromfietsen en brommobielen
zijn geen gehandicaptenvoertuigen, ook niet als ze zijn aangepast voor het gebruik door een gehandicapte. Aangepaste auto's zijn voor de wet gewone motorvoertuigen, en dus ook geen gehandicaptenvoertuigen.

Gehandicaptenvoertuigen mogen niet breder zijn dan 1.10 m, niet langer dan 3.50 m en niet hoger dan 2.00 m. Ze mogen worden uitgerust met een verbrandingsmotor of een elektromotor en ze kunnen open zijn, half overdekt of helemaal gesloten. U mag er binnen de bebouwde kom 30 km/u mee rijden en buiten de bebouwde kom 40 km/u.
U mag met een gehandicaptenvoertuig overal rijden waar een fiets mag rijden. Bij het ontbreken van een fietspad mag u er dus de rijbaan mee op. U mag ook op de stoep rijden en in voetgangersgebieden. U mag het voertuig daar ook
parkeren.

Een rijbewijs is niet nodig. Kan het voertuig sneller dan 10 km/u, dan moet u ouder zijn dan 16 jaar om het te mogen gebruiken.

Rijdt u tussen de voetgangers, dan moet u zich houden aan de verkeersregels voor voetgangers. Rijdt u op het fietspad of op de weg, dan moet u zich houden aan de regels voor fietsers en bromfietsers.

Bij elk gemotoriseerd voertuig is een verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) verplicht, dus ook bij gemotoriseerde gehandicaptenvoertuigen.


Meer informatie bij:

Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW), Postbus 777, 2700 AT Zoetermeer

Telefoon 0900-0739 (0,10 per minuut)

Bron: www.handicap.nl

WMO, PGB en eigen bijdrage

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Persoonsgebonden budget (PGB)
Eigen bijdrage

Lees hier meer over >>>
Verkeersregels

Leer de verkeersregels van het rijden met rolstoel of scootmobiel!

Lees het hier >>>