Magazijn uitverkoop

Klik hier om onze webwinkel te bezoeken


Ook Unu steunt het werk van de Stichting GetOn

Luisteren naar gebruikers. Opmerkingen en wensen serieus nemen. Het draait bij Unu om respect voor het individu. Wij respecteren onze externe ťn interne relaties. Binnen ons bedrijf streven we naar onderlinge verbondenheid, gezelligheid en solidariteit. Als organisatie willen wij dat uitdragen. Een manier om dat te doen is om een bijdrage te leveren aan een wereld waar iedereen - elk individu - gelijke kansen heeft.

Unu steunt daarom het werk van stichting GetOn. Onder het motto ďgeven is goed, helpen is beterĒ helpt GetOn mensen in ontwikkelingslanden. Daarvoor ondersteunt GetOn lokale initiatieven, die voortkomen uit de gemeenschap. Onder meer met het verstrekken van subsidies of leningen met lage rente en met hulp bij het creŽren van randvoorwaarden biedt GetOn, vanuit gelijkwaardigheid en met respect, een helpende hand. Respect voor andere gebruiken en voor de lokale sociale en economische structuren. Naast steun, moet je daarvoor ook voorzien in de randvoorwaarden en stilstaan bij de gevolgen en de continuering. Precies datgene waaraan Unu zich wil verbinden. Naast donaties en sponsering ondersteunt Unu ondermeer de financiŽle administratie en verzorgt Unu diverse secretariŽle taken.

GetOn heeft een duidelijke visie als het gaat om hulp aan de kansarmen in de wereld. Tonnen voedsel en goederen bieden een oplossing voor vandaag, maar verschuiven het probleem naar morgen. Terwijl de mensen wie het betreft, vaak voldoende ideeŽn hebben om iets te veranderen aan hun situatie. Waar het hen aan ontbreekt is de kans. Iemand die hen steunt en die het mogelijk maakt. Iemand die helpt middelen te vergaren die nodig zijn om hun plannen te verwezenlijken.

Geen overhead: alles naar de projecten. Al het geld gaat gegarandeerd rechtstreeks naar de projecten. Bestuursleden betalen hun eigen overhead. Geen snoepreisjes op kosten van de stichting, geen luxe lunches of kantoorruimte. Werkbezoeken worden betaald uit eigen zak. Voor alle overige noodzakelijke kosten worden sponsoren gezocht. Opnieuw mensen en bedrijven die zich onbezoldigd inzetten. Talent voor talent, jouw succes delen met een ander.

Kijk voor meer informatie op www.stichtinggeton.nl.
WMO, PGB en eigen bijdrage

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Persoonsgebonden budget (PGB)
Eigen bijdrage

Lees hier meer over >>>
Verkeersregels

Leer de verkeersregels van het rijden met rolstoel of scootmobiel!

Lees het hier >>>